Beleid

Schoolplan Ichthusschool 2015-2019

In het schoolplan van onze school vindt u de visie en de
plannen die we voor de komende jaren hebben.

Schoolplan Ichthusschool 2015-2019