Informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Bij het CJG kunt u terecht voor alle informatie over opvoeden en opgroeien. Alle kennis onder één dak. Van jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en opvoeders.

De medewerkers van de jeugdteams ondersteunen gezinnen op zeer uitéénlopende gebieden. Denk hierbij aan opvoedkundige hulp, maar ook aan een aanvraag voor diagnostiek of een PGB (Persoonsgebonden Budget). Er wordt gewerkt met één vast contactpersoon vanuit één plan voor één gezin. Daarbij werken de medewerkers nauw samen met onder andere huisartsen, consultatiebureaus, scholen en vrijwilligersorganisaties. U kunt meer informatie krijgen via de IB-er of rechtstreeks contact opnemen via:
www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl
www.tichtbyelkoar.nl
088-5335333

 

 

 

 

cjg