Informatie

Contactinformatie A.R. en O.R.

De voorzitter van de schoolraad is dhr. R. van 't Hek (raimonvanthek@hotmail.com)
De voorzitter van de medezeggenschapsraad is mevr. P. van der Veen (p.vanderveen@pcbotdiel.nl)