Informatie

Gymnastieklessen

Gymlessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats in het gymnastieklokaal aan de W. Dijkstrastraat. Op vrijdag worden de gymnastieklessen gegeven door vakleerkracht A. Tjeerdsma aan de groepen 3 t/m 8.

Groep 1/2
Elke dag buiten of in het speellokaal

Groep 3/4
Woensdagmorgen van 11.00 – 11.45 uur
Vrijdagmorgen van 8.30 – 9.15 uur

Groep 5/6
maandagmiddag van 13.15 - 14.00 uur
vrijdagmorgen van 10.30 uur- 11.15 uur

Groep 7/8
Maandagmiddag van 12.30 - 13.15 uur
vrijdagmorgen 11.15 uur - 12.00 uur