Informatie

Ouderparticipatie

Veel ouders voelen zich betrokken bij de Ichthusschool en helpen het team bij onderwijs-leeractiviteiten of andere activiteiten. Door het invullen van de activiteitenlijst kunnen de ouders zelf aangeven waarbij ze willen assisteren. Zo assisteren ouders bij/in:

  • Schoolschoonmaak: in januari en in juni krijgt de school een grote schoonmaakbeurt. Daarbij is de hulp van ouders onmisbaar. Ook het speelmateriaal van de onderbouw is jaarlijks aan een schoonmaak beurt toe. In It Pinfiskje worden ouders opgeroepen om te helpen.
  • Klusjes op school: de klussen kunnen variëren van reparatiewerkzaamheden tot hulp bij de herinrichting van het schoolplein.
  • Luizencontrole: elke eerste dinsdag na een schoolvakantie controleert een groepje ouders de kinderen op hoofdluis.