Informatie

Ouderraad (OR)

De ouderraad organiseert, of is behulpzaam bij de organisatie van de vele en diverse schoolactiviteiten zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdag, schoolreisjes, de laatste schooldag en projecten die op school gehouden worden. Ook coördineren de leden van de OR diverse zaken die in of voor de school moeten gebeuren. De OR organiseert verder samen met het team de ouderavonden.

De ouderraad bestaat uit acht gekozen ouders en een leerkracht. Er wordt meestal om de maand vergaderd. De zittingsperiode is drie jaar.

Het budget van de OR bestaat uit vrijwillige ouderbijdragen. Hiervan worden o.a. de kosten betaald van het sinterklaasfeest, de kerstversiering, de versnaperingen bij schoolfeesten en de excursies.

De schoolbijdrage is € 43,- voor het eerste kind en € 30,- voor een volgend kind. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • € 15,- voor de Vereniging PCBO waarmee u het christelijk onderwijs ondersteunt.
  • € 33,- vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden o.a. de kosten betaald van het sinterklaasfeest, de kerstversiering, de versnaperingen bij schoolfeesten en excursies. Dit bedrag is inclusief € 4,- voor het jaarlijkse dorpsfeest.