Nieuws

Leerlingenraad

De afgelopen week hebben we op school verkiezingen gehouden voor een spiksplinternieuwe leerlingenraad. Acht kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn gekozen en hebben vanmiddag hun eerste leerlingenraadvergadering gehad. De leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar en mag namens alle kinderen meedenken over activiteiten op school. Meer informatie over de leerlingenraad vindt u onder het kopje informatie op de website.