Nieuws - 27 maart. Geslaagde daltonvisitatie!!!!!

Op dinsdag 27 maart was de Ichthusschool aan de beurt voor de 5-jaarlijkse daltonvisitatie. We kregen bezoek van een commissie van 4 afgevaardigden van de Nederlandse Daltonvereniging. Ze zijn de hele dag op school aanwezig geweest om te kijken of we nog voldoen aan alle voorwaarden om onszelf daltonschool te mogen noemen. Ze hebben dit gecheckt door te kijken hoe er wordt lesgegeven, door gesprekken te voeren met kinderen in de klassen, een gesprek met de leerlingenraad, leerkrachten, ouders en iemand van PCBO Tytsjerksteradiel. Ze kwamen tot de mooie conclusie dat we met glans voldoen aan alle eisen. De komende 5 jaar mogen we het predicaat "daltonschool" weer met veel trots dragen.

Een aantal zaken die met name opvielen waren:
- de prettige, ontspannen en rustige sfeer in de hele school
- hoe trots de kinderen zijn als ze mogen vertellen wat ze op school allemaal doen en leren
- de mate van zelfstandigheid van de kinderen van groep 1 t/m groep 8

We zijn natuurlijk uitermate trots op dit resultaat en bouwen de komende jaren hier graag op door.

 

Geplaatst op: 01 April 2018

terug