Nieuws

Na een fijne vakantie zijn we dit jaar weer fris van start gegaan op de Ichthuschool. In deze eerste weken is er veel aandacht voor de “Gouden Weken”. In alle groepen wordt extra aandacht besteed aan groepsvorming door het spelen van spelletjes en andere oefeningen.