Welkom

CBS Ichthusschool:  Als een vis in het water. De Ichthusschool wil een school zijn waar iedereen zich thuis voelt: als een vis in het water. In ons onderwijs komen we tegemoet aan de behoefte van het kind:  liefde, geborgenheid en waardering te krijgen. In onze visie is dat de kernvoorwaarde voor een optimale ontwikkeling van het kind. Wanneer kinderen zich thuis voelen, staan zij open voor het ontdekken van zichzelf en anderen, door te spelen, te leren, te denken en met anderen van gedachten te wisselen. De kenmerken van ons onderwijs zijn:

• Onderwijs met een christelijke identiteit.
• Gericht op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
• Hoge verwachtingen van kinderen.
• Vertrouwen, openheid en respect voor elkaar.
• Een enthousiast en deskundig team.

Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onze school.  Onze school is aangesloten bij PCBO Tytsjerksteradiel.

27 maart. Geslaagde daltonvisitatie!!!!!

Op dinsdag 27 maart was de Ichthusschool aan de beurt voor de 5-jaarlijkse daltonvisitatie. We kregen bezoek van een commissie van 4 afgevaardigden van de Nederlandse Daltonvereniging. Ze zijn de hele dag op school aanwezig geweest om te kijken of we nog voldoen aan alle voorwaarden om onszelf daltonschool te mogen noemen. Ze hebben dit gecheckt door te kijken hoe er wordt lesgegeven, door gesprekken te voeren met kinderen in de klassen, een gesprek met de leerlingenraad, leerkrachten, ouders en iemand van PCBO Tytsjerksteradiel. Ze kwamen tot de mooie conclusie dat we met glans voldoen aan alle eisen. De komende 5 jaar mogen we het predicaat "daltonschool" weer met veel trots dragen.

Een aantal zaken die met name opvielen waren:
- de prettige, ontspannen en rustige sfeer in de hele school
- hoe trots de kinderen zijn als ze mogen vertellen wat ze op school allemaal doen en leren
- de mate van zelfstandigheid van de kinderen van groep 1 t/m groep 8

We zijn natuurlijk uitermate trots op dit resultaat en bouwen de komende jaren hier graag op door.

 

14 maart Open dag!!!!!!!

Alle ouders met jonge kinderen die binnenkort naar school mogen zijn op 14 maart van harte uitgenodigd op de Ichthusschool. Tussen 9 en 10 uur is er een peuterinstuif in groep 1.