Kinderopvang

Sinds 1 juni 2024 is VANDAAG kinderopvang in onze school gevestigd.

VANDAAG Kinderopvang biedt professionele kinderopvang waarbij het kind centraal staat. De kinderopvangorganisatie streeft naar een uitdagende, op talent gerichte, vertrouwde en hedendaagse benadering met speciale aandacht voor natuur en leefomgeving.
Doel is om een veilige en stimulerende omgeving te bieden waar elk kind op eigen wijze kan groeien en ontwikkelen.

Samen met VANDAAG Kinderopvang, werken we toe naar een bernemienskip: een plek voor kinderen van nul tot dertien jaar met een breed en gevarieerd aanbod op het gebied van cognitieve, sociaal- emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Hierbij werkt één team van professionals vanuit een gedeelde pedagogische visie.

Ga voor meer informatie over VANDAAG Kinderopvang naar: