Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, kunt dit vanaf 8 uur ’s morgens telefonisch bij ons melden. 

Aanvragen vakantie of extra verlof

Andere verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie. Zie voor nadere informatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt. 

Een vrijaf formulier kunt u downloaden via de button onderaan deze pagina.