Nieuwsberichten

Leerlingenraad

De afgelopen week hebben we op school verkiezingen gehouden voor een spiksplinternieuwe leerlingenraad. Acht kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn gekozen en hebben vanmiddag hun eerste leerlingenraadvergadering gehad. De leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar en mag namens alle kinderen meedenken over activiteiten op school. Meer informatie over de leerlingenraad vindt u onder het kopje informatie op de website.

Spetterdag op 30 juni!

Vandaag was het letterlijk en figuurlijk een spetterdag op de Ichthus. Omdat door alle coronamaatregelen de schoolreisjes en sportdagen niet door konden gaan, staat er vandaag een echte stormbaan op het grasveld. Alle kinderen hebben zich, ondanks dat de regen ook spetterde, prima vermaakt. Met een zakje popcorn en tussen de middag een broodje knakworst voor de lekkere trek, was het een fantastische dag!

Afscheid Willy Jarir

Met ingang van 1 augustus gaat onze directeur Willy Jarir gedeeltelijk met pensioen en zal ze stoppen met haar werk op de Ichthusschool. Op 1 augustus 1999 is ze als leerkracht gestart in groep 1 en 2 en heeft daarna in alle groepen gewerkt. In 2004 is ze directeur geworden. Willy heeft hard gewerkt met het team om van de Ichthusschool de prachtige daltonschool te maken die het nu is. Nu vindt ze het tijd om het iets rustiger aan te doen. Ze gaat nog niet helemaal met pensioen want ze blijft als directeur nog verbonden aan de Paadwizer in Oentsjerk. Op woensdag 7 juli gaan we samen met de kinderen feestelijk afscheid van haar nemen. We gaan haar erg missen en hopen haar zeker nog eens terug te zien op de Ichthus.

50 jaar Ichthusschool

De Ichthusschool bestaat dit jaar 50 jaar. Op 7 juli 2021 gaan we hier feestelijk aandacht aan besteden. Alle kinderen gaan de hele dag oefenen voor een voorstelling die ‘s middags wordt opgevoerd voor ouders. We gaan er een prachtige dag van maken!

Sluiting van de scholen tot 18 januari 2021

   Bericht van Stichting Oarsprong: De afgelopen weken zijn we opnieuw geconfronteerd met de toename van besmettingen met het coronavirus. Het besluit van het kabinet dat daarom alle scholen in heel Nederland tot maandag 18 januari 2021 moeten sluiten, valt ons zwaar. Het is een ingrijpend besluit voor onze medewerkers, leerlingen en ouders, maar we zien ook dat deze maatregel nodig is om het virus onder controle te krijgen.  Evenals tijdens de eerste golf in maart van dit jaar, organiseren de scholen van Oarsprong, vanaf maandag 4 januari 2021, thuisonderwijs. Onze scholen bieden vanaf woensdag 16 december, tijdens schooltijd, alleen opvang aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde cruciale beroepen en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. Tijdens de kerstvakantie wordt geen opvang aangeboden. Ouders die opvang nodig hebben, kunnen dat melden bij de directeur van de school van hun kind(eren). 

Sinterklaas op school

Gelukkig heeft Sinterklaas, ook in deze tijd, toch de weg naar de Ichthusschool gevonden en heeft hij samen de kinderen van groep 1 t/m 4 een prachtige verjaardag kunnen vieren!

Groepspresentatie groep 7b/8

Elke groep verzorgt één keer per jaar een groepspresentatie. Deze wordt opgevoerd voor de andere kinderen en de ouders. Helaas konden de ouders in verband met de corona maatregelen niet live aanwezig zijn. Door een video opname konden ze toch meegenieten. De kinderen hebben het super goed gedaan. Het was een feestje om naar te kijken en te luisteren.