Onze school  |  Bewegend leren

Dynamische schooldag

Op de Ichthusschool is er veel aandacht voor sport en beweging. Dit vertaalt zich gedurende de dag in de “dynamische schooldag”.

Een dynamische schooldag is een schooldag waarbij leren en bewegen regelmatig worden afgewisseld zodat kinderen naast cognitieve inspanning ook voldoende beweging, fysieke inspanning, ontspanning en sociale momenten hebben. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen langer dan 40 minuten moeten stilzitten de concentratie afneemt. Meer beweging gedurende de dag levert een dubbel voordeel op. Ten eerste is bewegen gezond en komt het tegemoet aan de natuurlijke drang van kinderen om te bewegen. Daarnaast heeft het een positief effect op het cognitief leren. Na een kleine onderbreking gaan leerlingen energieker en leergieriger door.

De dynamische schooldag op de Ichthusschool kenmerkt zich door de volgende elementen:

Bewegend leren
Het fysiek bewegen tijdens leeracitiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan bewegen tijdens rekenen, taal of spelling of andere lesactiviteiten als dit wordt gecombineerd met bewegen.

Reguliere gymlessen
Twee keer per week hebben de kinderen 45 minuten gymnastiek. Eén keer van de leerkracht en één keer van een vakleerkracht.

Energizers
Kinderen krijgen gedurende de dag de gelegenheid om alleen of in een groepje kort een bewegingsactiviteit te doen zodat ze weer opgeladen zijn om verder te gaan met de lessen in de klas.

Fitheid
Een aantal keer per week wordt de “Daily Mile” gelopen, waarbij kinderen 10 tot 15 minuten mogen hardlopen.