Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Geschiedenis van de school

Geschiedenis van de school

De Ichthusschool is een afsplitsing van de christelijke lagere school van Oentsjerk. De school ging van start in augustus 1971 in het gebouw van de voormalige openbare school aan de Canterlandseweg. Door uitbreiding van het aantal woningen in Gytsjerk werd dit schoolgebouw al snel te klein en werd nieuwbouw onderzocht. Na jaren van voorbereiding werd het nieuwe schoolgebouw officieel geopend op 28 oktober 1977. In 2003 heeft het schoolgebouw een grondige renovatie ondergaan en is er onder anderen een directiekamer en een orthotheek gerealiseerd. 

Het onderwijsconcept

Het onderwijsconcept

Op onze school geven we daltononderwijs. Daltononderwijs vindt haar oorsprong in het begin van de vorige eeuw. Ruim 100 jaar geleden ontwikkelde Helen Parkhurst deze methode als antwoord op het traditionele leerstofgerichte onderwijs. Zij vond dat de ontwikkeling van het kind meer centraal moest staan. Er wordt ingespeeld op de verschillende soorten leerstijlen van leerlingen. Begeleiding van de leerkracht is hierbij cruciaal. Als Ichthusschool ervaren wij in de praktijk dat kinderen zich door deze aanpak beter kunnen ontwikkelen.

 

Voor meer informatie: lees of download de PDF: Dalton onderwijs CBS Ichthusschool.

 

Oarsprong

OARSPRONG

Stichting Oarsprong  

ONDERWIJS VAN NU. BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!  


CBS Ichthusschool is onderdeel van Oarsprong.