Previous slide
Next slide

Welkom bij CBS Ichthusschool in Gytsjerk

Bernemienskip de Ichthus: Als een vis in het water

Visie
Op onze school worden kinderen worden goed voorbereid op het vervolgonderwijs maar ook op de maatschappij van de toekomst. Zij ontwikkelen niet alleen kennis en vaardigheden, maar ontwikkelen zich nadrukkelijk als een unieke persoonlijkheid met respect voor een ander. Daarnaast ontwikkelen zij zich sociaal-emotioneel, maar verwerven ook competenties als samenwerken, zelfstandigheid, reflectief vermogen, effectiviteit en verantwoording nemen, de 5 kernwaarden vanuit Dalton. In ons onderwijs krijgen kinderen, binnen heldere kaders, het vertrouwen, de ruimte en de vrijheid om zelfstandig, nieuwsgierig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan. Hiermee worden zij mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Missie
Daltononderwijs is geen methode of een systeem maar een manier van omgaan met elkaar, het is een manier van leven. Deze grondhouding komt tot uiting in vijf Daltonkernwaarden. Vanuit deze waarden geven wij zodanig vorm en inhoud aan ons onderwijs, dat elk kind zich prettig voelt in school en hier ook wil leren en zich ontwikkelen. Het zijn de bouwstenen van onze visie op goed onderwijs:

– Reflectie
– Effectiviteit
– Verantwoordelijkheid
– Samenwerken
– Zelfstandigheid

Snel naar: