Welkom

CBS Ichthusschool:  Als een vis in het water. De Ichthusschool wil een school zijn waar iedereen zich thuis voelt: als een vis in het water. In ons onderwijs komen we tegemoet aan de behoefte van het kind:  liefde, geborgenheid en waardering te krijgen. In onze visie is dat de kernvoorwaarde voor een optimale ontwikkeling van het kind. Wanneer kinderen zich thuis voelen, staan zij open voor het ontdekken van zichzelf en anderen, door te spelen, te leren, te denken en met anderen van gedachten te wisselen. De kenmerken van ons onderwijs zijn:

• Onderwijs met een christelijke identiteit.
• Gericht op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
• Hoge verwachtingen van kinderen.
• Vertrouwen, openheid en respect voor elkaar.
• Een enthousiast en deskundig team.

Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onze school.  Onze school is aangesloten bij PCBO Tytsjerksteradiel.

12 mei 2017 De sportdag gaat vandaag door

Update sportdag:

De sportdag gaat vandaag gewoon door met iets aangepaste tijden i.v.m. de weersverwachting aan het begin van de middag:

De atletiekonderdelen en spelletjes voor de kleuters zijn een kwartier eerder afgelopen namelijk om 11.45 uur. De kleuters kunnen om die tijd worden opgehaald.

De eindtijd van de sportdag is 13.00 uur, dus een half uur eerder dan gepland!!!!!!