Schoolgids

In deze schoolgids beschrijven wat wij belangrijk vinden, wat ouders en kinderen van onze school kunnen verwachten, maar ook wat wij van de ouders verwachten. We leggen uit wat daltononderwijs is, wat onze visie op goed onderwijs is en hoe we daarin de plaats van de ouders zien. Ook de dagelijkse gang van zaken is onderdeel van deze gids. Voor nieuwe ouders wordt uitgelegd welke stappen genomen moeten worden als een kind op onze school geplaatst wordt. Deze schoolgids is slechts een onderdeel van onze informatievoorziening aan ouders en andere belangstellenden. Behalve door de schoolgids wordt u via It Pinfiskje, onze tweewekelijkse nieuwsbrief, en de schoolkalender op de hoogte gesteld van de verschillende activiteiten en wetenswaardigheden die op school aan de orde zijn. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website. De schoolgids is in te zien of te downloaden via de onderstaande link.

Schoolgids CBS Ichthusschool 2019-2020